mrbinh
Điểm tín nhiệm
2,575

Tin nhắn hồ sơ Vodka trên từng cây số Các bài đăng Thông tin

  • Xin lỗi cơn mơ vừa qua
    Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
    Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
    Nụ cười trên môi đắng cay lòng này

  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
Top