Recent content by PhamHung

 1. PhamHung

  03/3 - DKM ĐỒNG MÚA TIẾP ĐI

  Ưng cái bụng.. vì mày trùng máu tao
 2. PhamHung

  Ngày đẹp chốt số.

  BtL. 34. Lót .43.16.61 Btd. 34. Lót. 43.16.61 Xiên4. 343.161
 3. PhamHung

  Không địt nữa đâu

  Còn clip nào của lô nữa không
 4. PhamHung

  02/3 - DKM ĐỒNG NGÀY CÀNG DẺO

  :vozvn (7): Lúc quay giải đặc biệt mày mong đề về 55 lắm nhỉ...:vozvn (7):
 5. PhamHung

  02/3 - DKM ĐỒNG NGÀY CÀNG DẺO

  Khổ thân mày...!
 6. PhamHung

  02/3 - DKM ĐỒNG NGÀY CÀNG DẺO

  Khổ thân mày...!
 7. PhamHung

  02/3 - DKM ĐỒNG NGÀY CÀNG DẺO

  Mày ăn đề rồi.. mà sao không lộn à
 8. PhamHung

  02/3 - DKM ĐỒNG NGÀY CÀNG DẺO

  Muốn ăn đặc biệt thì 676.232.272.242
 9. PhamHung

  02/3 - DKM ĐỒNG NGÀY CÀNG DẺO

  Tao không gay nhé
 10. PhamHung

  02/3 - DKM ĐỒNG NGÀY CÀNG DẺO

  Cả lô lẫn đề. 676.232
 11. PhamHung

  02/3 - DKM ĐỒNG NGÀY CÀNG DẺO

  đb = ăn đặc biệt hoặc ăn đầu buồi . mày hỏi thế ai dám trả lời mày
 12. PhamHung

  Hỏi các tiền bối

  Tao thấy win Dy Duy Tân nó quảng cáo là có em nhân viên 2k4 và 2k6 phải không chúng mày.. đã thằng nào thẩm chưa rv cái
 13. PhamHung

  Lâu rồi không chốt

  Lô + đề + xiên4 13.31.20.22
Top