23/02 - DKM ĐỒNG BỊP NỮA ĐI

KuTovaDai

Con chim biết nói
383 484 cả lô + đề.
3c: 383 / 484 đảo
4c: 8383 / 8484 đảo.
Xuống xác 1đ nhá
 

Con cò bé bé

Checker chuyên nghiệp
Nay theo lộ trình thì đề chạm 1267. Hy vọng đồng không ra bịp bợm vớ vẩn nữa. đcm đồng cái!
 

Thandamduc

Checker nghiệp dư
Đề đầu: Đít 7.
07,57,02,52,97,47,92,42.
Tham khảo: 77,87,37,73,67,76,71,17,12,86,68.

Đề: Chạm 0. Chạm 7/8.
BTD: 07,57,02,52,78,87,37,73

08,80,58,85,35,53,03,30,75,25,78,87,37,73,93,98,43,48,77,27,72,69,14,19,96,64,67,76,62,17,12,56,65,60,06,10,01,15,51.
Càng: Chạm 7.
757,702,202,207,707,257,
Bốn càng:
7757,7702,7202,7207,7707,7257,
2757,2702,2202,2207,2707,2257.

Đề Nhất: Đầu 7/6.
BTD: 67,61,17,12,87,78,37,73.
Tham Khảo:
78,73,28,23,79,74,29,24,68,60,63,13,18,67,62,17,12,77,72,27
Càng: 567,062,787,737,887,387.

Đầu Nhất: Đầu 8.
Btd: 89,34,39,84.
83,38,88,33,89,84,34,39
Tham khảo: 66,16,61,60,06,56,65.

Lô: 54, 74, 70, 60.
lô xiên 3: 560, 274, 670
Xiên 4: 54 74 70 60, 79 86 56 34, 18 04 90 98.
 
Top