Bệnh sùi mào gà!

Khỉ con

Già trâu
Tao mới đi xét nghiệm ở viện Pasteur kết quả đau xót là bị sùi mào gà.A e trên xàm có hiểu biết về bệnh này không vậy.

Ở TP HCM thì chữa ở đâu là tốt nhất vậy,vấn đề có con sau này khi bị nhiễm bệnh này.Mong a e trên xam tư vấn giúp.
 
Top