Chức năng mới

Hungcakho

Người tử tế
1. Tự động xóa tất cả các bài viết cũ hơn 365 ngày
2. Tự động xóa tất cả mật thư cũ hơn 365 ngày
3. Tự động xóa tài khoản không login vào trong 10 ngày

Theo các mày nên bỏ chức năng nào hay triển khai tất cả
Tao thấy không ổn:


Ý 1 : Bài viết cũ là tinh tuý của xamvn, rất nhiều bài viết hay, có giá trị đến tận bây giờ.....nhiều khi rảnh tao vẫn lục lại tìm....mày xoá hết đi phí lắm

Y2 : Tao khôn quan trọng lắm....nhưng bao giờ xoá...báo trước tao lưu hết ảnh chị em gửi cho tao

Y3 : Nếu xoá phần này thì coi như xoá hết bài viết cũ....Tao nghĩ không nên

Theo tao, mày nên quản lý đi sâu vào chất lượng thành viên, nhiều trẻ trâu, ăn nói mất dạy, đăng thread rất nhàm.....bem chết cụ chúng nó đi ! Chứ 1 thread đang hay, tự nhiên lòi vài thằng trẻ trâu vào chửi bới là éo được !

Thêm nữa, chỉnh hộ tao chức năng chặn hai chiều đi....chứ chặn 1 chiều như cũ là không hợp lý
 

zanedinh221297

Trai thôn 4.0
Bác nói
Tao thấy không ổn:


Ý 1 : Bài viết cũ là tinh tuý của xamvn, rất nhiều bài viết hay, có giá trị đến tận bây giờ.....nhiều khi rảnh tao vẫn lục lại tìm....mày xoá hết đi phí lắm

Y2 : Tao khôn quan trọng lắm....nhưng bao giờ xoá...báo trước tao lưu hết ảnh chị em gửi cho tao

Y3 : Nếu xoá phần này thì coi như xoá hết bài viết cũ....Tao nghĩ không nên

Theo tao, mày nên quản lý đi sâu vào chất lượng thành viên, nhiều trẻ trâu, ăn nói mất dạy, đăng thread rất nhàm.....bem chết cụ chúng nó đi ! Chứ 1 thread đang hay, tự nhiên lòi vài thằng trẻ trâu vào chửi bới là éo được !

Thêm nữa, chỉnh hộ tao chức năng chặn hai chiều đi....chứ chặn 1 chiều như cũ là không hợp lý
Bác nói có lí, mấy bài viết hay mà bị xoá thì còn gì tinh tuý của xàm
 

đánh đàn thuê

Đầu đường xó chợ
Tao thấy không ổn:


Ý 1 : Bài viết cũ là tinh tuý của xamvn, rất nhiều bài viết hay, có giá trị đến tận bây giờ.....nhiều khi rảnh tao vẫn lục lại tìm....mày xoá hết đi phí lắm

Y2 : Tao khôn quan trọng lắm....nhưng bao giờ xoá...báo trước tao lưu hết ảnh chị em gửi cho tao

Y3 : Nếu xoá phần này thì coi như xoá hết bài viết cũ....Tao nghĩ không nên

Theo tao, mày nên quản lý đi sâu vào chất lượng thành viên, nhiều trẻ trâu, ăn nói mất dạy, đăng thread rất nhàm.....bem chết cụ chúng nó đi ! Chứ 1 thread đang hay, tự nhiên lòi vài thằng trẻ trâu vào chửi bới là éo được !

Thêm nữa, chỉnh hộ tao chức năng chặn hai chiều đi....chứ chặn 1 chiều như cũ là không hợp lý
Xam bây giờ đéo bao h đc như ngày xưa nữa đâu, sẽ không bao giờ có thể trở lại thời đỉnh cao được nên tao nghĩ có làm tnao thì cũng vẫn vậy thôi
 

Hungcakho

Người tử tế
Xam bây giờ đéo bao h đc như ngày xưa nữa đâu, sẽ không bao giờ có thể trở lại thời đỉnh cao được nên tao nghĩ có làm tnao thì cũng vẫn vậy thôi
Chính vì xamvn éo thể bằng ngày xưa, nên cần giữ lại các bài hay thời trước. Tâm huyết của bao nhiêu lão làng, từ thằng Mao Trạch Đông, 12h, Tonyngayxua, Âu Dương Phang.......
 

Hoangmax

Con chim biết nói
Tao thấy không ổn:


Ý 1 : Bài viết cũ là tinh tuý của xamvn, rất nhiều bài viết hay, có giá trị đến tận bây giờ.....nhiều khi rảnh tao vẫn lục lại tìm....mày xoá hết đi phí lắm

Y2 : Tao khôn quan trọng lắm....nhưng bao giờ xoá...báo trước tao lưu hết ảnh chị em gửi cho tao

Y3 : Nếu xoá phần này thì coi như xoá hết bài viết cũ....Tao nghĩ không nên

Theo tao, mày nên quản lý đi sâu vào chất lượng thành viên, nhiều trẻ trâu, ăn nói mất dạy, đăng thread rất nhàm.....bem chết cụ chúng nó đi ! Chứ 1 thread đang hay, tự nhiên lòi vài thằng trẻ trâu vào chửi bới là éo được !

Thêm nữa, chỉnh hộ tao chức năng chặn hai chiều đi....chứ chặn 1 chiều như cũ là không hợp lý
Mày nói hay tao đống ý nhất là nên chặn cả 2 chiều vs cho tụi trẻ trâu ra đảo hết, đụ mẹ nhiều bài viết đang hay là có bọn xàm lol vô nói bậy
 

Bát kỳ Đại Thanh

Checker chuyên nghiệp
1. Tự động xóa tất cả các bài viết cũ hơn 365 ngày
2. Tự động xóa tất cả mật thư cũ hơn 365 ngày
3. Tự động xóa tài khoản không login vào trong 10 ngày

Theo các mày nên bỏ chức năng nào hay triển khai tất cả
@Admin bỏ chức năng tìm kiếm rồi à , khôi phục lại đi :vozvn (3): , 3 tính năng admin nêu trên nên cân nhắc , xamvn đều có những bài viết bổ ích cả xóa đi rất phí
 
Top