Em chỉ là người đến sau!!! (P1)

Goadiator

Con chim biết nói
Đọc đến cuối mới biết tml này đang ăn mỳ tôm viết cho bọn xàm tha hồ tưởng tượng :vozvn (16): :vozvn (16): :vozvn (16):
 
Top