KHÔNG CÓ AI LÀ VÔ DỤNG

Ngoc_Linh_Kute

Trẩu tre
cuộc đời phải trải qua bão giông mới trưởng thành được , chẳng có ai không bao giờ trải qua sóng gió hay bao giông mà tự trưởng thành cả
 

lee tony

Già làng
Nhiều đứa nên vô dụng thì tốt hơn cho cuộc sống này.
Nếu phải chọn giữa 2 thằng: 1 đứa đã ngu còn ác, thì tao chọn thằng vô dụng
Nhỡ nó ác mà vô dụng,hậu đậu vcl thì sao mày ?
 
Top