Làm bộ trưởng hay làm bí thư tỉnh ngon hơn?

Hungcakho

Người tử tế
Uh, để tao kể chuyện doanh nghiệp ghẻ nhà tao cho mày nghe, để máy xem cái bộ máy nó vận hành thế nào nhé. ( Câu chuyện 100% là hư cấu, đừng thằng nào tin)
Doanh nghiệp ghẻ lên gặp chủ tịch :
- Anh ơi, đang có nguồn vốn từ chương trình chống biến đổi khí hậu, xây kè và đê biển ở các làng chài ven biển. Hôm bữa em ngồi với thằng X ngoài bộ, nó bảo mỗi tỉnh được cỡ 200 tỷ, đối ứng địa phương 50-50, tỉnh mình xin thí điểm đi anh.
- 200 tỷ ah,đối ứng 50-50 thì trong khả năng, sao chưa thấy thông báo về nhỉ.
- Mới đang lập danh sách thí điểm một số địa phương thôi anh. Anh quyết tâm làm thì em lên gặp thằng X, để nó đưa tỉnh mình vào thì mới có thông báo về được.
- Làm chứ, mày làm sao để cuối tuần có cái thông báo của Bộ, họp Thường vụ tao còn đưa ra.
Công văn trên bộ về, đồng chí chủ tịch đưa ra tại cuộc họp :
- Tỉnh ta là 1 tỉnh ven biển...xyz... biến đổi khí hậu là một thách thức ...xyz... hiện nay nhà nước đang có chủ trương...xyz... đã có thông báo về tỉnh...xyz...
Đồng chí bí thư :
- Chống biến đổi khí hậu là chủ trương đã nêu ra trong văn kiện X đại hội Y, là 1 tỉnh ven biển chúng ta cũng phải đặt vấn đề này lên hàng đầu, tuy nhiên cũng phải thực hiện sao cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đặc thù của tỉnh ta, vậy giao cho các đồng chí chuyên trách trong thường vụ lấy ý kiến chuyên môn trong các lĩnh vực mình phụ trách, tổng hợp và đánh giá tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống xã hội của nhân dân, trình lên trước kỳ họp tới để biểu quyết thông qua.
Thế là thằng doanh nghiệp ghẻ tao viết 1 cái thuyết minh, 1 cái dự toán sơ bộ, kẹp vào phong bì đưa đến từng nơi phải đến. Bật mí với chúng mày là đéo quá 2000$ cho 1 chân Thường vụ, hai vai lớn nhất thì 5000$, hay cái là tay chủ tịch trên bên dưới thuyền nhưng cũng phải 1 phong bì bằng tay Bí thư theo lệ.
Thế là kỳ họp sau :
- Dự án được triển khai sẽ giúp nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững quốc phòng, ổn định an ninh, không có nhiều tác động môi trường, ko ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản ven biển... nhất trí thông qua. Giao đồng chí chủ tịch tỉnh tổ chức triển khai, bố trí điều chuyển vốn ngân sách tỉnh... theo đúng quy định của pháp luật, giao ủy ban kiểm tra giám sát, giao...
Vậy là ngay hôm sau, ủy ban tỉnh ra văn bản trả lời chấp thuận tham gia chương trình của Bộ và cam kết bố trí vốn đối ứng.
Từ bây giờ trở đi, chủ đầu tư là ban quản lý các công trình hạ tầng của tỉnh, trực thuộc ủy ban tỉnh, các quyết định phê duyệt thầu hay hồ sơ thầu, hồ sơ thi công, hoàn công... đều là ban này ký, trừ khi có khiếu kiện còn lại thì đéo liên quan gì tới Bí thư hay Thường vụ nữa. Các gói thầu cũng được chia nhỏ và sân sau các bác trong Thường vụ đều được chia phần nhất định, bác nào có làm thì có ăn ko thì nhịn,và đều chia lại theo ba rem, kể cả là con đồng chí bí thư cũng vậy, ai bao nhiêu % cứ thế mà làm, đéo có chuyện vì con bí thư mà mang cái % cắt lại đấy về cho bố. Và tất nhiên gói thầu chính đương nhiên là doanh nghiệp ghẻ nhà tôi, vì nhà tôi ra đầu bài, lobby dự án, quan hệ ở TW, lật kèo doanh nghiệp ghẻ nhà tôi thì cái tỉnh nghèo đó cũng mất uy tín vì đéo bao giờ có ai dám đưa dự án về nữa, anh em bú vào cái ngân sách còm cõi đéo đủ chi thường xuyên đó thì đói to, mà đói thì sinh hục hặc tranh cướp, cái ghế chủ tịch bí thư có ngồi yên?
Dự án vài trăm tỷ mà chủ tịch và bí thư ít thế mày?
 

Troixanhdole

Bát sứ hư hỏng
Uh, để tao kể chuyện doanh nghiệp ghẻ nhà tao cho mày nghe, để máy xem cái bộ máy nó vận hành thế nào nhé. ( Câu chuyện 100% là hư cấu, đừng thằng nào tin)
Doanh nghiệp ghẻ lên gặp chủ tịch :
- Anh ơi, đang có nguồn vốn từ chương trình chống biến đổi khí hậu, xây kè và đê biển ở các làng chài ven biển. Hôm bữa em ngồi với thằng X ngoài bộ, nó bảo mỗi tỉnh được cỡ 200 tỷ, đối ứng địa phương 50-50, tỉnh mình xin thí điểm đi anh.
- 200 tỷ ah,đối ứng 50-50 thì trong khả năng, sao chưa thấy thông báo về nhỉ.
- Mới đang lập danh sách thí điểm một số địa phương thôi anh. Anh quyết tâm làm thì em lên gặp thằng X, để nó đưa tỉnh mình vào thì mới có thông báo về được.
- Làm chứ, mày làm sao để cuối tuần có cái thông báo của Bộ, họp Thường vụ tao còn đưa ra.
Công văn trên bộ về, đồng chí chủ tịch đưa ra tại cuộc họp :
- Tỉnh ta là 1 tỉnh ven biển...xyz... biến đổi khí hậu là một thách thức ...xyz... hiện nay nhà nước đang có chủ trương...xyz... đã có thông báo về tỉnh...xyz...
Đồng chí bí thư :
- Chống biến đổi khí hậu là chủ trương đã nêu ra trong văn kiện X đại hội Y, là 1 tỉnh ven biển chúng ta cũng phải đặt vấn đề này lên hàng đầu, tuy nhiên cũng phải thực hiện sao cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đặc thù của tỉnh ta, vậy giao cho các đồng chí chuyên trách trong thường vụ lấy ý kiến chuyên môn trong các lĩnh vực mình phụ trách, tổng hợp và đánh giá tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống xã hội của nhân dân, trình lên trước kỳ họp tới để biểu quyết thông qua.
Thế là thằng doanh nghiệp ghẻ tao viết 1 cái thuyết minh, 1 cái dự toán sơ bộ, kẹp vào phong bì đưa đến từng nơi phải đến. Bật mí với chúng mày là đéo quá 2000$ cho 1 chân Thường vụ, hai vai lớn nhất thì 5000$, hay cái là tay chủ tịch trên bên dưới thuyền nhưng cũng phải 1 phong bì bằng tay Bí thư theo lệ.
Thế là kỳ họp sau :
- Dự án được triển khai sẽ giúp nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững quốc phòng, ổn định an ninh, không có nhiều tác động môi trường, ko ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản ven biển... nhất trí thông qua. Giao đồng chí chủ tịch tỉnh tổ chức triển khai, bố trí điều chuyển vốn ngân sách tỉnh... theo đúng quy định của pháp luật, giao ủy ban kiểm tra giám sát, giao...
Vậy là ngay hôm sau, ủy ban tỉnh ra văn bản trả lời chấp thuận tham gia chương trình của Bộ và cam kết bố trí vốn đối ứng.
Từ bây giờ trở đi, chủ đầu tư là ban quản lý các công trình hạ tầng của tỉnh, trực thuộc ủy ban tỉnh, các quyết định phê duyệt thầu hay hồ sơ thầu, hồ sơ thi công, hoàn công... đều là ban này ký, trừ khi có khiếu kiện còn lại thì đéo liên quan gì tới Bí thư hay Thường vụ nữa. Các gói thầu cũng được chia nhỏ và sân sau các bác trong Thường vụ đều được chia phần nhất định, bác nào có làm thì có ăn ko thì nhịn,và đều chia lại theo ba rem, kể cả là con đồng chí bí thư cũng vậy, ai bao nhiêu % cứ thế mà làm, đéo có chuyện vì con bí thư mà mang cái % cắt lại đấy về cho bố. Và tất nhiên gói thầu chính đương nhiên là doanh nghiệp ghẻ nhà tôi, vì nhà tôi ra đầu bài, lobby dự án, quan hệ ở TW, lật kèo doanh nghiệp ghẻ nhà tôi thì cái tỉnh nghèo đó cũng mất uy tín vì đéo bao giờ có ai dám đưa dự án về nữa, anh em bú vào cái ngân sách còm cõi đéo đủ chi thường xuyên đó thì đói to, mà đói thì sinh hục hặc tranh cướp, cái ghế chủ tịch bí thư có ngồi yên?
Nghe giống giống tỉnh khánh hòa và bộ tài chính hehe.
 

Arsenal vl

Trẩu tre
Tầm cỡ bộ trưởng hay bí thư tỉnh ủy thì tiền nó không phải cái tầm nữa rồi, vì từ lúc chức các a í nhỏ hơn đã ăn mấy đời ko hết rồi, mấy thằng ngu bảo bí thư mấy tỉnh cao bằng, bắc cạn...tỉnh nghèo thì ko ăn thua, xin thưa các bố là tỉnh nào cũng nhiều thứ ăn vcl í bao thứ kinh doanh í, đơn giản một thằng trưởng công an huyện thôi tiền nó đã như núi rồi, đừng nói chuyện tiền với bí thư hay bộ trưởng ! Sân sau các anh nhiều lắm...Tầm lên chức đó rồi đừng sợ các a í nghèo hay cái nào ngon hơn
 

Dungxamlonton

Thanh niên hoi
Mày ngu còn sủa cái cc, nghe mùi BĐKH có thể là ODA, giải ngân qua Bộ TC.
Dcm thằng bại não này, ODA làm sao, cứ ODA là của bộ tc a, mày biết các ngành khác 1 năm nó bn cái ODA, bn cái bđkh mà cứ fair bộ tc, dcm bố mày địt nói vs mày, mày hỏi tml kia xem là bộ nào, cãi nhau vs t ngu mệt vl
 

Troixanhdole

Bát sứ hư hỏng
Dcm thằng bại não này, ODA làm sao, cứ ODA là của bộ tc a, mày biết các ngành khác 1 năm nó bn cái ODA, bn cái bđkh mà cứ fair bộ tc, dcm bố mày địt nói vs mày, mày hỏi tml kia xem là bộ nào, cãi nhau vs t ngu mệt vl
Cái con cặc nhà mày bố mày tham gia 2 dự án chống BĐKH vôn pháp giải ngân qua Bộ TC rồi, hiểu biết đã hẹp lại còn cãi hả con chó.
 

taymonkhanh1993

Thanh niên hoi
Dự án vài trăm tỷ mà chủ tịch và bí thư ít thế mày?
Bí thư thôi, còn chủ tịch cầm cái có ba rem cắt về ngon nhất hội đấy, bọn tao làm bục mặt cũng chỉ để có việc. Bí thư thì phong bì le ve, tết nhất có tí thôi, chứ mấy món ngon ngon đều gửi gắm người thân vào, gọi là có làm thì có ăn, chứ đéo phải ngồi không mà hưởng tất như bọn ở trên văn vở. Địa hạt của lão bí thư là sắp xếp nhân sự, 1 tỉnh 1 năm có cả vài trăm vị trí lão nhúng tay vào, mỗi vị trí nhẹ thì 500tr, nặng thì 1-2 tỷ, cũng là 1 khoản lớn đấy. Tuy kiếm không nhiều như chủ tịch, nhưng đều và an toàn gọn gàng hơn nhiều. Chủ tịch làm sai ký ẩu là đi tù, còn bí thư cùng lắm chỉ kỷ luật khiển trách mà thôi. Đấy là sự khác biệt, chứ đéo có chuyện bí thư ăn trên đầu chủ tịch như bọn ở trên ý kiến đâu.
 

Dungxamlonton

Thanh niên hoi
Cái con cặc nhà mày bố mày tham gia 2 dự án chống BĐKH vôn pháp giải ngân qua Bộ TC rồi, hiểu biết đã hẹp lại còn cãi hả con chó.
2 cái đầu buồi nhà mày à, về mà đi học lại, lên đây a dua ăn tục nói phét
 

Tupac

Đàn em HHH
Sướng hay không sướng thì bí thư tỉnh ủy hay bộ trưởng đều không ai được làm quá 2 nhiệm kỳ. Và hầu hết trước khi làm bộ trưởng, họ đều là thứ trưởng. Sau đó, phải trải qua quá trình điều động, luân chuyển để đảm nhiệm một trong hai cương vị tại địa phương là chủ tịch tỉnh hoặc bí thư tỉnh. Thí dụ ông Phạm Minh Chính. Rời bộ công an ở vị trí thứ trưởng làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông trở về giữ chức phó ban tổ chức TƯ (tương đương thứ trưởng). Tới nhiệm kỳ sau họ mới bầu khóa mới, có người lên được bộ trưởng. Có người ngồi nguyên ở ghế thứ trưởng. Chẳng hạn là trường hợp Triệu Tài Vinh từ bí thư tỉnh ủy (hàm thứ trưởng) lên phó ban TƯ. Nên nói đến đây chúng mày tự hiểu làm bí thư tỉnh ủy thì không phải cứ thích là làm mãi. Và nếu chỉ ngõi đến việc nhét cho đầy túi thì rồi cũng sẽ bị xếp vào vị trí thứ trưởng ở một cơ quan ngang bộ nhưng xếp sau các thứ trưởng thường trực và hết cơ hội chính trị.
 
Trước anh tao làm bí thư tỉnh. Hôm nay có tin anh tao lại được lên làm bộ trưởng xây dựng. Theo chúng mày thì làm bộ trưởng ngon hơn hay làm bí thư tỉnh ngon hơn? Để tao biết mà chúc mừng hay chia buồn với anh?
Mày nghe bọn trên này thì chỉ có bốc shitt, bợ đít anh mày dần đi còn có cửa
 

kelbin

Bát sứ hư hỏng
Con rể của Hương sen thái lọ đó. Cơ cứng phết. Cứ tưởng năm ngoái đi rồi....
Hương sen thái lọ thế lực mới ở thái lọ à mày, thái lọ tao biết mỗi a đường
 

Mr.King

Đầu đường xó chợ
Về màu mè thì khó so sánh nhưng về vị trí trong đảng thì mặc định bí thư HN và SG ở trong Bộ Chính Trị, nơi to nhất của Đảng. Còn bộ trưởng hên xui, có khóa đc vài ông ngồi trong BCT, có khóa éo bộ trưởng nào đc ngồi trong đó cả.
So thì phải so đồng cân đồng lạng xíu hà nội sg phải so với bộ Qp Ca chứ
 
Top