Nay nổi hứng xem cho hot gril xàm @Nân7980, bạn @Nân7980 vào phàn hồi xem được bao nhiêu cái đúng nhé.

lamdaibo15

Già trâu
Lá số nân cung cấp View attachment 205699

Đầu tiên khi xem xét về mệnh lệ này, t có thể phán ngay được là khí của mệnh số cô gái này rất yếu. Lá số này không đẹp.
Tính cách cô gái này biểu lộ ra bên ngoài là kiên cường nhưng bướng ít khi mà chịu nghe lời khuyên của ai. Về hình tướng thì lùn không cao, người đầy đặn ăn uống đầy đủ ít lo âu thì có xu hướng béo tròn. Khuôn mặt bị phá tướng k được xinh nhưng người ngoài nhìn vào thì có nét chảnh chó. Số này khắc mẹ rất ghê, nếu không khắc mẹ thì trong gia đình bạn phụ nữ có tuổi thọ rất kém không thọ nhiều bệnh tật. Mẹ m rất vất vả và chuyên quyền tính cách không có được nhẹ nhàng.
Gia đình nghèo khó, t xem lá số thấy liên quan đến mồ mả nhà m chôn ở đất không phát hoặc bị mất mộ.
Điểm nổi bật về mệnh số này là anh em bạn bè không tốt thường dính nhiều thị phi hiểu nhầm với mọi người, không có được nhiều người giúp đỡ, anh em ruột thị xa cách không trợ giúp nhau. Bạn bè chơi với nhau nhưng k có sự thông cảm thích áp đặt suy nghĩ.
Số này sớm đi làm xa nhà, khó mà làm gần được. Đại hạn thứ hai từ 16 đến 25 rất kém, lộc bị phá tiền bạc không có, túng thiếu đủ thứ, lại còn thêm mấy mối tình bọ xít ở giai đoạn này.
Cung quan lộc của m rất hay, m sẽ không bao giờ làm được công việc nào ổn định. Nhưng đéo hiểu sao xem lá số của m cứ có cảm giác m làm vợ nhỏ của người ta hoặc lấy người đã từng có gia đình. Và m sẽ lấy chồng xa không lấy gần được.
TIện t bắn tí hạn xem chuẩn không? giai đoạn này m đang rất stress có xu hướng tự kỷ. Việc này có liên quan đến chuyện tình cảm. từ h đến hết 25t mụ thì yêu ai cugnx chia tay tình duyên như cục shit. Và t đoán là năm nay m chia tay. năm nay chuyển nhà chuyển việc, có nơi ở mới.
Về sức khỏe thì số này không thọ.
cơ bản là thế, @Nân7980 vào phản hồi cho tao
Mệnh Vũ Phá hãm lại thêm cung Phu vcd ngộ triệt. May mắn thì làm vợ lẽ k thì k có ck
 

Junkoy

Trẩu tre
Lá số nân cung cấp View attachment 205699

Đầu tiên khi xem xét về mệnh lệ này, t có thể phán ngay được là khí của mệnh số cô gái này rất yếu. Lá số này không đẹp.
Tính cách cô gái này biểu lộ ra bên ngoài là kiên cường nhưng bướng ít khi mà chịu nghe lời khuyên của ai. Về hình tướng thì lùn không cao, người đầy đặn ăn uống đầy đủ ít lo âu thì có xu hướng béo tròn. Khuôn mặt bị phá tướng k được xinh nhưng người ngoài nhìn vào thì có nét chảnh chó. Số này khắc mẹ rất ghê, nếu không khắc mẹ thì trong gia đình bạn phụ nữ có tuổi thọ rất kém không thọ nhiều bệnh tật. Mẹ m rất vất vả và chuyên quyền tính cách không có được nhẹ nhàng.
Gia đình nghèo khó, t xem lá số thấy liên quan đến mồ mả nhà m chôn ở đất không phát hoặc bị mất mộ.
Điểm nổi bật về mệnh số này là anh em bạn bè không tốt thường dính nhiều thị phi hiểu nhầm với mọi người, không có được nhiều người giúp đỡ, anh em ruột thị xa cách không trợ giúp nhau. Bạn bè chơi với nhau nhưng k có sự thông cảm thích áp đặt suy nghĩ.
Số này sớm đi làm xa nhà, khó mà làm gần được. Đại hạn thứ hai từ 16 đến 25 rất kém, lộc bị phá tiền bạc không có, túng thiếu đủ thứ, lại còn thêm mấy mối tình bọ xít ở giai đoạn này.
Cung quan lộc của m rất hay, m sẽ không bao giờ làm được công việc nào ổn định. Nhưng đéo hiểu sao xem lá số của m cứ có cảm giác m làm vợ nhỏ của người ta hoặc lấy người đã từng có gia đình. Và m sẽ lấy chồng xa không lấy gần được.
TIện t bắn tí hạn xem chuẩn không? giai đoạn này m đang rất stress có xu hướng tự kỷ. Việc này có liên quan đến chuyện tình cảm. từ h đến hết 25t mụ thì yêu ai cugnx chia tay tình duyên như cục shit. Và t đoán là năm nay m chia tay. năm nay chuyển nhà chuyển việc, có nơi ở mới.
Về sức khỏe thì số này không thọ.
cơ bản là thế, @Nân7980 vào phản hồi cho tao
Xem hộ t với
 
Top