Nghị quyết đại hội Xamvn - Nâng cao năng lực lãnh đạo của chùa Bề Đề - tiến tới Ban trị sự 4.0

ALau

Người đến từ Triều Tiên
Sau khi thảo luận các văn kiện do ban trị sự 2020 trình đại hội, Đại hội đại biểu Xamvn đưa ra Nghị Quyết 2021:
325608

1 - Nâng cao năng lực lãnh đạo của chùa Bề Đề; xây dựng đội ngũ Ban trị sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Xamvner đối với Chùa Bề Đề, Ban trị sự.

2 - Kiên trì đường lối Chùa Bề Đề lãnh đạo, Ban trị sự điều hành, học viện Đạo lý xây dựng lý luận. Đẩy lùi tệ nạn, mê tín dị đoan, review ảo, lừa đảo, địt bùng, dụ dỗ lôi kéo đa cấp, cờ bạc, dẫn link câu like, câu view trái phép.

3 - Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Ban trị sự toàn diện; tăng cường bản chất Xàm lòn của Ban trị sự.

4 - Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong việc chỉnh đốn Xamvn, không nể nang, không ân xá.

5 - Hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý Xamvn, tạo nguồn lực để đưa Xamvn tiến nhanh, tiến mạnh. Các yêu cầu của mem yêu cầu hỗ trợ, vui lòng xem trong menu Xamvn
Menu XAMVN 2021 - XAMVN

6 - Tiến tới Ban trị sự hiện đại 4.0, giao dịch thông qua tiền điện tử. Các mem xamvn khẩn trương mở ví giao dịch bitcoin, USDT để giao dịch với Ban trị sự. Yêu cầu các em PGA, Sub mở ví tiền điện tử, chấp nhận giao dịch qua bitcoin và Usdt, Vndc, ...

7 - Xây dựng tiêu chí nhóm checker Vip, tạo sân chơi chất lượng cao, cho anh em Xamvn.
325607
 

Hungcakho

Người tử tế
Vào Xam sao lag vl, có ai như tao ko
Tao đề xuất là thay đổi chức năng chặn thành viên trên xamvn.....thay vì chặn một chiều....thì nên đổi thành chặn hai chiều....Đã chặn là éo nhìn thấy nhau nữa ! :vozvn (25):
 
Top