Nghị quyết đại hội Xamvn - Nâng cao năng lực lãnh đạo của chùa Bề Đề - tiến tới Ban trị sự 4.0

sangio

Bát sứ hư hỏng
Mày làm sao cho diễn đàn bớt rác, anh em vào nhiều, tăng tương tác. Chứ bây giờ xàm như nhà hoang, thi thoảng mọi người qua đứng ngoài cửa, ngó tý rồi lại đi ra
nó giống bãi rác công cộng hơn đó m
 
Top