Tao đang đứng trên cầu.

từ từ bạn ơi. cái này là do bạn lười tập thể dục, thiếu ánh nắng. có cách nhẹ nhàng hơn sao phải nhảy cầu. chết nước còn hơn cả thắt cổ bạn ạ
 
Top